Saopštenje broj 2, Prvog stepena KUP takmičenja u muškoj konkurenciji, nalazi se u prilogu.