Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.