Komesar 1. MRL Istok, objavljuje izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.