Komesar 1 MRL istok objavljuje evidenciju kazni i uplata. Dokument se nalazi u prilogu.