U prilogu se nalaze izmene termina i delegiranja MK utakmica.