Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka od 05. oktobra 2017. kao i prelaznog roka " 72" sata. Odluke se nalaze u prilogu.