Preliminarne Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore, na dan 04.12.2023., nalaze se u prilogu.