U prilogu se nalaze odluke "Do 72 sata pre početka superlige".