U prilogu se nalaze konačne odluke "Do 72 sata" prelaznog roka.