Utvrđeno je da je došlo do tehničke pogreške u tačkama 2 i 3 (igrača/ice rođeni/e u periodu od 2001. godine do 2006. godine). U ranije objavljenom uputstvu godišta su bila od 2000. do 2005, što je bila greška, koja je ovim putem korigovana. Takodje, pomeren je rok objavljivanja Prvostepenih odluka shodno Registracionom pravilniku na petak 10. Septembra 2021. godine do 16.00 sati. Кomisija za kontrolu dokumentacije vršiće kontrolu iste od utorka 07. Septembra do petka 10. Septembra 2021. godine.
Pojasnjenje tački 1.6.1. i 1.6.2.
Naime, kao sto se i govori u tacki 1.6.1. taksa je i dalje OSTALA da važi shodno Registracionom pravilniku, ali je КT КSS ovog puta uradila razdvajanje uplata, opisano u tacki 1.6.2. iz praktičnih razloga. MOLIMO klubove da obrate pažnju na ovaj detalj, kao i da vode računa prilikom uplate novca RКS-u ODAКLE igrač odlazi.
Korigovan dokument se nalazi u prilogu.