Objavljujemo Odluke inoprelazaka kao i ABA prelaske. Odluke su u prilogu.