U prilogu se nalaze Odluke o inoprelascima, ABA prelasci kao i prvi upisi stranaca.