Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i rokove za Aprilski prelazni rok, godišta i boje licenci. Dokumenta su u prilogu.