U prilogu se nalazi dopis koji je uputio Generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije a odnosi se na Zakon o obaveznoj fiskalizaciji sportskih udruženja.