Komesar MK takmičenja koja se vode iz kancelarije regiona Istočna Srbija, dostavlja informacije klubovima sa sastanka Komisije za takmičenja sa komesarima mlađih kategorija. Sve informacije, sa pregledom odloženih utakmica, se nalaze u prilogu.