Komesar MK je dostavio zapisnik sa održanog sastanka MK klubova povodom nastavka Međuregionalnog i Regionalnog takmičenja. Zapisnik sa kalendarom se nalazi u prilogu.