U prilogu objavljujemo obaveštenje broj 2 za Kvalitetnu ligu košarkašica koja se vodi iz kancelarije u Leskovcu. Svi potrebni podaci se nalaze u prilogu.