Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.