Komesar Međuregionalnih MK liga istočne i južne Srbije, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.