Objavljujemo Saopstenje broj 2 sa Finalnog MK turnira KSS u kategoriji U19 JUNIORI 98 - kvalitetna medjuregionalna liga. Turnir se odigrao od 12. do 14. maja 2017. godine u hali gimanzije Isidora Sekulić, ul. Vladike Platona 2 u Novom Sadu. Saopštenje je u prilogu.