Komesar MK takmičenja KSS je dostavio Saopštenje broj 2 sa izveštajem sa četiri polufinalna turnira u kategoriji pionira. Pored Saopštenja u prilogu se nalazi i sistem takmičenja i principi žrebanja za finalni turnir u kategoriji pionira.