Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 23, nalazi se u prilogu.