Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 9 - devojčice, nalazi se u prilogu.