Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 2 - devojčice, nalazi se u prilogu.