Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 13, nalazi se u prilogu.