Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 6, nalazi se u prilogu.