Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 4, nalazi se u prilogu.