U prilogu se nalazi Saopštenju broj 4, za Kvalitetnu ligu devojčica, sa terminima i delegiranjima.