U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 3, za Kvalitetnu ligu devojčica.