Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.