Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.