Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluke sa održanih sastanaka koje se odnose na klubove, finansijsku disciplinu i delegate a usklađene sa zakonom o sportu. Odluke se nalaze u prilogu.