U prilogu se nalazi Zapisnik sa elektronske sednice Takmičarske komisije koja je održana 05.04.2023., sa propratnim dokumentima.