Na sastanku Takmičarske komisije, donete su sledeće odluke i zaključci, koje se nalaze u prilogu.