Takmičarska komisija KSS u prilogu objavljuje pregled uslova za organizaciju kao i skraćeni pregled sistema takmičenja na završnim MK turnirima.