Sudijska komisija je dostavila flajer i obrazac za prijavu za predstojeći kamp za košarkaške suije koji se održava na Kopaoniku. Fjaler sa osnovnim podacima, kontaktom i obrazac prijave se nalaze u prilogu.