U ČETVRTAK 29.12.2016. godine u terminu od 17.00 - 21.00 časova u Press sali hale Čair održaće se SEMINAR SLUŽBENIH LICA. Seminar se održava po sledećem  programu:

16.45 Dolazak delegata
17.00 Tema 1: Osnovne informacije
- Plan i ciljevi obuke delegata RKSIS u sezoni 2016/2017
- Mesto i uloga delegata u košarkaškom sportu
- Pravilnik o delegatima KSS
- Upoznavanje sa organizacijom KSS, Statutom i drugim aktima KSS

18.00 Tema 2: Osnovni propisi o takmičenju:
- Pravilnik o takmičenju KSS
- Propozicije lige MK

20.00 Tema 3: Službena Pravila igre
- Upoznavanje sa Pravilima igre FIBA
- Upoznavanje sa Tumačenjima pravila igre FIBA
- Upoznavanje sa Mehanikom suđenja

 

21.00 Završetak seminara

Spisak pozvanih službenih lica se nalazi u prilogu

Napomena: Dozvoljeno je (i poželjno) učešće i novih kandidata za delegate. 

Koordinator obuke delegata RKSIS
Golubović Marinko, sr.