Na Skupštini Košarkaškog saveza Srbije, koja je održana krajem decembra 2017. godine, usvojeni su izmenjeni Registracioni kao i Pravilnik o takmičenju. Oba dokumenta se nalaze u prilogu.