Fiba pravila igre 3x3 koja važe od 2015. godine možete naći u prilogu.