U prilogu se nalaze Odluke sa sednice UO KSS koja je održana 14. februara 2018. godine u Beogradu.