Takmičarska komisija KSS je dostavila odluke Upravnog odbora koje se nalaze u prilogu.