Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora koja je održana 11.12.2020. godine. Odluke se nalaze u prilogu.