U prilogu se nalaze Odluke Upravnog odbora KSSa sa sednice održane 13. januara 2020. godine.