Upravno odbor KSS je dostavio odluke sa sednice održane 19. aprila 2019. godine. Odluke su u prilogu.