Licenciranje za takmičenja 1 MRL Istok kao i 1. ŽRL Jug 2, počinje od 14. septembra 2020. Klub je u obavezi da Komesaru takmičenja dostavi kompletnu i urednu dokumentaciju za licenciranje. Kompletna dokumentacija podrazumeva: popunjen obrazac za licenciranje sa potpisom i pečatom, lekarski pregled igrača, kartoni igrača sa slikom (odgovarajuća boja za godište igrača) kao i kopiju izvoda ili uplatnice za trenera ka UKTS.