U prilogu se nalaze odluke "Do 72 sata pre početka superlige".

U prilogu se nalazi spisak prispele dokumentacije za aprilski prelazni dok na dan 19.04.2023. godine.

Komisija za takmičenja je dostavila uputstva za redovni aprilski prelazni rok, kako za domaće, tako i za strane igrače. Materijal sa svim potrebnim informacijama se nalazi u prilogu.

Od 1. februara 2022. počinje primena Novih FIBA Propisa, knjiga 3, gde se u jednom delu govori o međunarodnim propisima u vezi sa međunarodnim prelascima igrača, bilo kog državljanstva i bilo kog uzrasta.