U skladu sa kalendarom aktivnosti selektivnog pogona KSS za 2016/2017 godinu za regione, Istočna Srbija i Južna Srbija 2003. godište, održaće se turnir regiona KSS, Kragujevac od 26. do 28.maja 2017.godine.
Polazak igrača regiona Istočna Srbija je sa parkinga TEMPA Niš u petak 26.maja 2017. godine u 10.00 časova. Igrači su obavezni da do četvrtka 25.maja 2017. potvrde svoje učešće u reprezentaciji regionalnom stručnom saradniku Mariu Mihajloviću na tel.063/1077655,i regionalnom stručnom saradniku Ivanu Zdravkoviću na tel.066/8777677.
Spisak pozvanih igrača se nalazi u prilogu.