Edukativno trening za dečake, održaće se 14. maja 2023. godine, u sali OŠ Dušan Radović. Spisak pozvanih igrača sa detaljnom satnicom se nalaze u prilogu.