U prilogu se nalazi plan i organizacija odlaska devojčica na II savezni trening u Beograd, 20. maja 2023. godine.