U skladu sa kalendarom aktivnosti selektivnog pogona КSS za 2020/2021. godinu,  za Region Istočna i Južna Srbija, održaće se turnir regiona КSS-Кragujevac 14., 15. i 16. maja 2021. za 2008. godište.  Shodno tome, održaće se trening u Aleksincu - HALA SPORTOVA, 06. maja 2021. u četvrtak, od 17.00 -19.00 časova. 

Igrači su obavezni da ponesu sportsku opremu (lopta obavezno) i da prisustvuju prozivci, najmanje 20 minuta pre zakazanog početka treninga. Imati pri sebi kontakt telefon i jedinstveni matični broj. Trening će biti u skladu sa preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije u vezi sa pandemijom virusa COVID-19. Prisustvo roditelja treningu je zabranjeno. Spisak pozvanih irgaća se nalazi u prilogu.